Idag lever hälften av världens befolkning i städer. År 2050 kommer det att vara 75%.

Människor måste kunna leva bra liv utan att tära på jordens resurser även i storstadsregionerna.

Hur ska det gå till?

Svaret är ”hållbara städer”: hållbara städer där byggnader, energiförsörjning, trafiksystem och så vidare är byggda på ett miljöanpassat och hållbart sätt. Hit hör redan följande städer: Amsterdam, Berlin, Hamburg och Uppsala.

Eftersom försörjningen av ren energi är särskilt viktig i de här städerna, är vi på Vattenfall angelägna om att kunna bidra. Därför genomför vi nu en omfattande utvärdering av respektive energisystem. Vi utvecklar också nya produkter och tjänster för att göra energianvändningen ännu effektivare.

Ta reda på mer om våra projekt i de olika städerna.